Bodelingaftale | Bodelingsoverenskomst

Bodelingsaftalen eller også kaldt bodelingsoverenskomsten er ægtefællernes endelige indbyrdes deling af formuefællesskabets aktiver. Herunder kan du læse nærmere om formuefællesskabets omfang samt kravene til udarbejdelse af en gyldig bodelingsaftale eller bodelingsoverenskomst. Køb en gør-det-selv-formular til en bodelingsaftale for kun 395 kr. inkl. moms

Formuefællesskab i ægteskabet

Ved indgåelse af et ægteskab eller registreret partnerskab, vil det økonomiske udgangspunkt være, at der indtræder et formuefællesskab. Det betyder, at de respektive parters pågældende aktiver, med visse undtagelser, bliver en del af det samlede formuefællesskab jf. RVL § 15, stk. 1. Det automatisk indtrædende formuefællesskab har sin største betydning når de pågældende ægtefæller skal skilles, hvorefter princippet om ligedeling finder anvendelse jf. RVL § 16, stk. 2. Princippet om ligedeling finder anvendelse såfremt der ikke ved ægtepagt er aftalt særeje eller måtte være aftalt en gyldig bodelingsaftale forinden, som tilsidesætter en ligedeling.

Bodelingsaftalen – hvornår er den gyldig?

En bodelingsaftale er en aftale indgået af ægtefællerne ved en aktuel skilsmisse vedrørende deling af boet. Såfremt bodelingsaftalen indgås i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, er det klare udgangspunkt, at denne er gyldig jf. RVL § 29. En bodelingsaftale kan indeholde afkald på visse af de i bodelingen hørende aktiver, altså den specifikke kvantitative såvel som kvalitative fordeling af økonomien – hvad bosloddet bliver for ægtefællerne. En bodelingsaftale er altså som altovervejende hovedregel gyldig, såfremt den er affattet i forbindelse med en aktuel skilsmisse eller separation, men kan erklæres ugyldig efter Ægteskabslovens § 58 og de aftaleretlige ugyldighedsregler jf. Aftalelovens §§ 30-36.

Se gratis skabelon eksempel

bodelingsaftale

bodelingsaftale

 

Ændring af skøde ved skilsmisse og separation

Såfremt i ejer fast ejendom og den ene part skal overtage den tidligere fælles ejendom skal der udarbejdes et skilsmisseskøde. Læs mere om vores ydelse i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør her. Leder du efter hjælp til salg af bolig ved skilsmisse, så indhent en gratis salgsvurdering hos Bach & Busholdt på Frederiksberg.

Kontakt

Har du spørgsmål skal du være mere end velkommen til at kontakte vores kontor. Vi har siden 2015 hjulpe klienter sikkert i mål med deres ejerskife i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør.

Lund Bach Ejendomme
v/ Cand.jur. Mathias L. Bach
Nordre Fasanvej 144, st. th.
2000 Frederiksberg
+45 53 70 87 30
CVR: 36832142
M: mathias@lundbach.dk

Andre hjemmesider

 

Gør-det-selv

Bodelingsaftale skabelon

Ved skilsmisse og separation skal der udarbejdes en aftale, der indeholder den indbyrdes deling af aktiver, herunder især den fælles bolig. Bodelingsaftalen er essentiel som aftalefundament og er en betingelse for bankens endelige godkendelse af den ene part som fremtidig ejer af den fælles bolig.

 

bodelingsaftale

Læs mere herKøb skabelon her
bodelingsaftale

Mathias Lund Bach

Cand.jur. & Ejendomsmægler

Jeg har siden 2015 hjulpet klienter med køb og salg af fast ejendom, herunder især ejerskifte af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør. Skal du overtage den tidligere fælles bolig i fobindelse med jeres skilsmisse? Kontakt mig i dag og jeg vil gklde mig til at være behjælpelig.