bodelingsaftale

Bodelingaftale | Bodelingsoverenskomst

Bodelingsaftalen eller også kaldt bodelingsoverenskomsten er ægtefællernes endelige indbyrdes deling af formuefællesskabets aktiver. Herunder kan du læse nærmere om formuefællesskabets omfang samt kravene til udarbejdelse af en gyldig bodelingsaftale eller bodelingsoverenskomst. Køb en gør-det-selv-formular til en bodelingsaftale for kun 395 kr. inkl. moms


Formuefællesskab i ægteskabet

Ved indgåelse af et ægteskab eller registreret partnerskab, vil det økonomiske udgangspunkt være, at der indtræder et formuefællesskab. Det betyder, at de respektive parters pågældende aktiver, med visse undtagelser, bliver en del af det samlede formuefællesskab jf. RVL § 15, stk. 1. Det automatisk indtrædende formuefællesskab har sin største betydning når de pågældende ægtefæller skal skilles, hvorefter princippet om ligedeling finder anvendelse jf. RVL § 16, stk. 2. Princippet om ligedeling finder anvendelse såfremt der ikke ved ægtepagt er aftalt særeje eller måtte være aftalt en gyldig bodelingsaftale forinden, som tilsidesætter en ligedeling.


Bodelingsaftalen – hvornår er den gyldig?

En bodelingsaftale er en aftale indgået af ægtefællerne ved en aktuel skilsmisse vedrørende deling af boet. Såfremt bodelingsaftalen indgås i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, er det klare udgangspunkt, at denne er gyldig jf. RVL § 29. En bodelingsaftale kan indeholde afkald på visse af de i bodelingen hørende aktiver, altså den specifikke kvantitative såvel som kvalitative fordeling af økonomien – hvad bosloddet bliver for ægtefællerne. En bodelingsaftale er altså som altovervejende hovedregel gyldig, såfremt den er affattet i forbindelse med en aktuel skilsmisse eller separation, men kan erklæres ugyldig efter Ægteskabslovens § 58 og de aftaleretlige ugyldighedsregler jf. Aftalelovens §§ 30-36.

Såfremt i ejer fast ejendom og den ene part skal overtage den tidligere fælles ejendom skal der udarbejdes et skilsmisseskøde. Læs mere om vores ydelse i forbindelse med udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør her. Leder du efter hjælp til salg af bolig ved skilsmisse, så indhent en gratis salgsvurdering hos Bach & Busholdt på Frederiksberg.

bodelingsaftale
bodelingsaftale

bodelingsaftale

Nyt Skøde
Familieoverdragelse.dk
v/ Cand.jur. Mathias L. Bach
Nordre Fasanvej 144, st. th.
2000 Frederiksberg
+45 53 70 87 30

CVR: 36832142
M: mathias@lundbach.dk